Visste du at i 2023 mottok 46 husstander i Kåfjord, deriblant 12,3% barnefamilier

bostøtte fra Husbanken?

  • Gjennomsnittlig bostøtte pr. måned var 1557,- kroner
  • Gjennomsnittlig boutgift var 6565,- kroner i måneden.
  • De fleste leier leilighet privat (52,9%)
  • Noen leier kommunalt (29,4%)
  • De som eier bolig selv er 17,6%
  • Totalt ble det utbetalt 619 727 kroner i bostøtte i 2023 i Kåfjord kommune.
  •  

De som mottar bostøtte, vil også motta strømstøtte fra Husbanken i de månedene det er aktuelt.

Les mer om bostøtte og strømstøtte på Husbanken.no.

Du kan søke digitalt eller på et papirskjema.

På denne siden er det også en bostøttekalkulator. Du kan prøve den og se om du kan få bostøtte.

Søk om bostøtte du også!