1. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
2. Tilskudd til grøfting/drenering av jordbruksareal
3. Tilskudd til utvalgt nasjonalt kulturlandskap (UKL)
4. Tilskudd til tiltak i beiteområder 

Søknadsfrist 1. juni 2020, men vil for ettertiden være 1. april fra og med 2021.

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-portalen/Altinn

For samtlige ordninger ligger forskrifter tilgjengelig under www.lovdata.no  

For informasjon og bistand ta bare kontakt med undertegnede på e-post birger.olsen@kafjord.kommune.no eller telefon 777 19 257

 

Lykke til !

Med vennlig hilsen Birger Olsen, jordbrukssjef

Sauer på høstbeite