Kåfjord kommune søker etter sommervikarer innenfor hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Det er spesielt stort behov fra uke 29. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

For de som skal jobbe i pleien er det en fordel med utdanning eller erfaring innen omsorgssektoren.

 

For nærmere opplysning, ta kontakt med leder for hjemmebasert omsorg:

Linn Sylvi Steinnes

Tlf.: 777 19302/19300

Linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no