Denne undersøkelsen er sendt ut på e-post til de som svarte i forrige runde med denne undersøkelsen. Om dere ikke har fått denne kan dere sende svarene på e-post til jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no

Vi håper du kan ta deg tid til å sende oss en liten oppdatering. Skriv gjerne fritt, men vi stiller noen spørsmål som vi håper dere kan svare kort på. Svar gjerne ved å skrive svar under spørsmålet eller skriv nummeret på spørsmålet før svaret ditt, slik at vi finner ut av hva du har svart på.

 

  1. Har dere utfordringer nå som følge av corona-situasjonen, eller går driften bra til tross?
  2. Går det bra pga endringer dere har gjort eller støtte dere har fått? Hva har skjedd?
  3. Hva har dere eventuelt utfordringer med?
  4. Hva har dere gjort for å avhjelpe situasjonen? Har dere lykkes med dette?
  5. Hva med NAV, er det noe mer NAV kan gjøre for dere?
  6. Hvordan vil det gå med bedriften slik det nå ser ut?
  7. Hvilke tiltak tenker du vil fungere godt for din bedrift i denne situasjonen?
  8. Har du andre kommentarer eller tilbakemeldinger til NAV eller til kommunen?
  9. Hvilken bedrift svarer du for, og hva heter du?