Hvordan vil du at Kåfjord skal utvikle seg i framtida? 

For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer, trenger vi innspill fra dere innbyggere. I den forbindelse ønsker vi å gjennomføre en kort undersøkelse.

Kåfjord kommunestyre samles til et arbeidsmøte den 9. juni om framtidens Kåfjord, som skal være et startskudd for et viktig planarbeid. Da vil vi bruke innspillene som et grunnlag for det videre arbeidet.

Vi kommer tilbake til en større innbyggerundersøkelse til høsten som vil finne ut hvordan framtidas Kåfjord skal se ut med tanke på næringsutvikling, bolig, jobb/arbeidsmarked, tjenester og tilbud.

Kåfjord kommune samarbeider med Troms og Finnmark fylkeskommune og Distriktssenteret om dette utviklingsarbeidet i Kåfjord.

Alle svar blir anonymisert. Det vil ta deg ca. 5-10 minutter å svare. Du kan flytte deg fram og tilbake i undersøkelsen ved å bruke piltastene nederst på sida. 
 
Innspillene du kommer med er svært viktig.
 
Takk for ditt engasjement og deltakelse.
 


Vennlig hilsen
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 
Ordføreren kan kontaktes på e-post: bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no  

 

Link til undersøkelse: http://samfunn.kafjord.kommune.no (QR-kode)

PS! I denne første undersøkelsen, søker vi svar fra de som er 13 år (ungdomsskolen) og eldre i Kåfjord.