Gjennom prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) har kommunen kjøpt et verktøy som heter Stafettloggen. Verktøyet skal brukes i saker der det gjøres tiltak for barn og unge i kommunen, men selvsagt aldri uten samtykke fra foresatte eller brukeren selv (når det er aktuelt). Om du noen gang blir bedt om å samtykke til å bruke Stafettloggen håper vi du sier ja. Da vil kommunen opprette en logg som gjelder kun ditt barn. Under får du noen punkter om stafettlogg: 

 • Kan brukes i alle saker der det gjøres tiltak for barn og unge (når det oppstår bekymring), små og store utfordringer

  • Fag, trivsel, utenforskap, sosiale relasjoner m.m.

 • Innlogging med bankID og full oversikt over hvem som er involvert i ditt barns logg

 • Full tilgang for foresatte og bruker. Dette får du oversikt over: 

 • Hvem er involvert i saken (du gir selv samtykke til de som skal involveres) 

 • Hva handler saken om, og hva er målet videre 

 • Hvilke tiltak skal gjøres, og hvem er ansvarlig 

 • Innen hvilken frist skal tiltakene gjøres, og når skal de evalueres 

 • Når avholdes neste møte, og hvem skal være med 

 • Lysglimt: Mulighet for både foresatte og ansatte til å legge inn positiv utvikling som skjer mellom møtene

Som foresatt bestemmer du sammen med koordinator hvem som skal være påkoblet loggen. For eksempel kan man gi kommunepsykologen tilgang til hele loggen med alle pågående tiltak, eller bare tilgang til tiltaket som skal følges opp av kommunepsykologen. Samtykket kan du trekke tilbake når som helst. 

Stafettloggen er et verktøy for kommunen, for de foresatte og ikke minst for brukeren. Målet er å skape oversiktlige og målrettede prosesser, som til slutt skal lede til en løsning som gjør hverdagen bedre for ditt barn/ungdom. I stafettloggen kommer man aldri utenom evaluering. Om et tiltak ikke fungerer prøver man noe annet. Ditt barn vil aldri ha mer enn èn logg. Det vil si at om barnet/ungdommen mottar hjelp fra flere tjenester i kommunen, vil alt være samlet på samme sted. Det betyr ikke nødvendigvis at alle som er involvert i en logg kan se alt – dette kan man styre.  

Og til slutt: Barnet ditt vil ha èn koordinator – èn person i kommunen som har ansvar for å følge opp loggen, uansett hvilke tjenester som arbeider sammen. På denne måten håper vi å unngå at foreldre selv blir en slags koordinator. Din jobb er tross alt å være foresatt, ikke koordinere kommunens arbeid. 

 

Ønsker du mer informasjon om stafettloggen eller prosjektet “Bedre tverrfaglig innsats”? 

Føler du at en stafettlogg burde opprettes for ditt barn?  

Ta kontakt med undertegnede. Jeg har taushetsplikt og mulighet til å hjelpe deg videre, sammen med de andre aktuelle tjenester i kommunen. Du kan også ta kontakt med skolen eller barnehagen. Du kan også lese mer om prosjektet "Bedre tverrfaglig innsats" ved å klikke her.

 

Vennlig hilsen Mattis Bårnes, prosjektleder barn og unge 

Mattis.barnes@kafjord.kommune.no (unngå personsensitiv informasjon) 

Telefon: 41514691