Antall meldte tilfeller til oss            8
Antall selvregistreringer                 7
Totalt antall nye positive            15

Som dere ser, Kåfjord kommune følger også andre kommuners erfaringer, med at smittetallene vil dobles fra uke til uke. De ventes også fremover å øke på samme måte.
Til sammenligning hadde kommunen 6 registrerte tilfeller uke 3.

Av de tilfellene vi har fått meldt så kan ikke alt spores. Man utfører heller ikke smittesporing på samme måte som før, men mer veiledning og informasjon til de husstandene med påvist smitte.

Selvregistreringsløsningen ser ut å fungere. Fra vår side ser man ikke hvor den enkelte er smittet fra, og man har derfor ikke samme kontroll på viruset nå som før.

Du kan registrere din positive hjemmetest her. Velg Kåfjord kommune.

Hurtigtester for nærkontakter, der husstander er prioritert, kan per nå hentes på Legekontoret og Rådhuset ved behov. Behovet antas å øke i tiden fremover, og man må da begynne å prioritere etter Helsedirektoratets veileder. Øverst på denne prioriteringslisten er personer med symptomer, siden husstander, øvrige nærkontakter og til sist personer i samfunnskritiske funksjoner som trenger test for å komme seg på jobb.

Omikronvarianten er sannsynlig den som også beveger seg i Kåfjord nå. Den er klart mildere enn delta, og gir for vaksinerte voksne et forløp som varierer mellom lett forkjølelse til influensa med feber noen dager. Barn har også et lignende bilde.

Viruset er imidlertid også svært smittsomt og mange antas å bli smittet de nærmeste månedene.

Imorgen, tirsdag, presenterer regjeringen nye lettelser i tiltakene med planlagt pressekonferanse på kvelden kl 19.00. Dette vil kunne påvirke isolasjonen, testplikt for husstander med smitte og behov for selvtest. Man må også på ny vurdere rutiner for helsepersonell med smitte i husstanden. Ny info fra oss vil evt komme etter dette.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune