Siden høringsfristen 17. januar har arbeidet stått stille. Kommuneplanlegger har vært sykemeldt med brukket arm, men er nå tilbake i full jobb.

Veien videre blir å behandle alle innspill som har kommet inn i høringsrunden før planprogrammet kan fastsettes av formannskapet. Deretter vil arbeidet med å utforme et planforslag ta fatt.

Grunnet stor arbeidmengde på planavdelingen har det blitt besluttet å ta opp igjen arbeidet med kommunedelplanen for Djupvik-Engenes fra 15. mars 2021.

Det har forøvrig i prosessen kommet mange gode innspill til planen og vi ser frem til å gå i gang med behandlingen av disse i det videre arbeidet. Alle innspill vil bli behandlet og dem som har kommet med innspill vil kunne se hvordan disse er behandlet, når vedtaket i formannskapet foreligger.

Om du lurer på noe annet rundt planarbeidet er det bare å ta kontakt!

Kommuneplanlegger Bendik Fanghol

Epost: bendik.fanghol@kafjord.kommune.no

tlf: 77 71 92 47