NVE sier at dette har vært et relativt stort steinsprang med mange blokker. Vi forstår at beboerne har opplevd dette som skremmende.

Det er mange løsneområder i fjellsiden og det må forventes at det går steinsprang her med jevne mellomrom, spesielt i perioder med mye nedbør og når temperaturen svinger rundt 0. Ut fra bilde og film har de fleste blokkene stanset i ura, noen har hatt utløp et stykke ned i skogen.

Skredsikringen som er bygd på plassen er dimensjonert for større steinspranghendelser, og det er god klaring mellom sikringen og blokkene med lengst utløp i denne hendelsen.

 

Bebyggelsen er sikret med skredvoll og sannsynligheten for at hus eller fjøs skal bli truffet av skred er lav, og er ikke endret som følge av denne hendelsen.