Temaplanen omfatter kulturminner som kan knyttes til gruvedrifta i kommunen. Temaplanen i seg selv gir ikke juridisk bindende vern- kun faglige vurderinger og tilrådinger. Temaplanen skal være kommunens strategi- og styringsdokument for forvaltning av kulturminner tilknyttet gruvedrifta i Kåfjord kommune. ​

Her finner du plandokumentene:

Temaplan for kulturminner

Vedlegg 1 - Registrerte kulturminner

Vedlegg 2 - Handlingsplan

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål!