I henhold til kommunestyrevedtak 75/17 pkt 30. skal veilysene i Kåfjord være tent i perioden 31.august til 1. april. 

Kommunen begynner tenning av veilys i slutten av denne uka, men vil ikke rekke å slå på alle sonene før i løpet av neste uke. Det vil bli foretatt befaring rett etter at veilysene er slått på, og bestilling på reparasjon til entreprenør umiddelbart etter dette.

Det er nå flere veilyssoner langs kommunale veier som er byttet til LED, og dette arbeidet pågår fremdeles. Disse sonene vil det naturlig nok ikke bli utført annet vedlikehold på i høst.

Dette gjelder følgende kommunale veier:

  • Deler av Kjerringdalsvegen, Manndalen
  • Øvervegen, Olderdalen
  • Rismovegen, Olderdalen
  • Stasjonsvegen, Birtavarre
  • Jordmorvegen, Birtavarre
  • Boligfelt Djupvik
  • Boligfelt Løkvoll
  • Boligfelt Birtavarre

Henvendelser vedrørende veilys i Kåfjord kan rettes til Driftsavdelingen; 77719268