Kontaktinformasjon:

Tlf.nr. 77 71 92 00
E-post: post@kafjord.kommune.no
Sted: Rådhuset i Olderdalen