Regjeringen har presentert sine nye nasjonale tiltak som er gjeldende fra 20.01.21. Primært handler dette opp lettelser i tiltak for barn og unge under 20 år.
I tillegg velger vi i beredskapsledelsen å åpne opp for fritidsaktiviteter for voksne, slik som treningssentre og treningshaller.

Følgende åpnes opp i Kåfjord kommune fra 20.01.21:

  • Fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år
  • Ungdomssklubber
  • Fritidsaktiviteter for voksne

Det åpnes opp for svømmeundervisning til skolebarn. Vi starter å fylle bassenget nå og det vil ta ca 14 dager før denne er klar til bruk.

Beredskapsledelsen vil ila 1-2 uker også ta stilling til om man åpner for publikumsbad.

Det bemerkes at nasjonale anbefalinger er å ikke gjennomføre fritidsaktiviteter for voksne. Tross nasjonal anbefaling ønsker beredskapsledelsen å åpne opp for dette.

Dette begrunnes i at det i hele regionen er såpass liten smittetrykk at dette anses forsvarlig per nå. Det oppleves også en økt tiltakstretthet i befolkningen, samt lite muligheter for utendørs aktiviteter da det hverken er gode forhold for ski eller snøscooter. Vi ønsker derfor å ha noen form for aktivitetstilbud for øvrig befolkning.

Det bemerkes at tilbudet for voksne raskt kan stenges igjen dersom smittesituasjonen i Tromsø, Nord-Troms og regionen øvrig endrer seg.

Alle aktivitetstilbud vil fortsatt gjennomføres med generelle smittevernråd;

  • Ikke møte dersom man selv er syk
  • God håndhygiene
  • Holde avstand der det er mulig

                                                                                                                                     

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                              
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune