Vi har ukentlig flere hendelser der pasienter møter i venterom og til legetime med pågående luftveissymptomer, men også der pasienter fortsatt er i karantene grunnet covid-19.

Venterommet på legekontoret er lite, og rommer pasienter i alle aldre med ulik sårbarhet for både høstforkjølelser og i verste fall covid-19. Vi er få ansatte og selv sårbare for sykefravær hos oss.

Ved forkjølelsessymptomer

Ved forkjølelsessymptomer skal du i utgangspunktet utsette legetimen til en dag etter symptomfrihet.

Dersom du på tross forkjølelsessymptomer trenger legeundersøkelser, så trenger vi å vite om dette på forhånd slik at du møter på vår egen luftveisklinikk. Dette selv om det ikke er luftveissymptomene du kommer for.

Da unngår vi at du smitter forkjølelse på venterommet, og vi personalet unngå å utsettes for forkjølelsessmitte. Vi er ikke mange ansatte på legekontoret, og med pågående pandemi så vil en forkjølelse blant oss kunne redusere driften grunnet sykefravær.

Når du er i karantene

Har du vært i utlandet siste 10 dager har du karantene dersom landet du kom fra er rødt. Dette er nedfelt i loven, og din plikt å følge med på.

At du tester deg negativ for covid-19 dag 1, 3 eller uansett, så har du fortsatt karanteneplikt i 10 dager. Dette fordi covid-19 kan utvikle seg først etter flere dager. Negativ test frigjør deg ikke fra karantenetiden.

Dersom du trenger akutt helsehjelp i tiden du har karantene eller er forkjølet, så skal du ringe oss å avtale tid på tlf 415 76 543, ikke møte på kontoret. Ved akutte henvendelser ringer du legevaktsentral på tlf 116117 eller 113, du må da oppgi du er i karantene for covid-19.

Du får helsehjelpen du trenger, men vi har andre rutiner for mottak av deg. Dette er på luftveisklinikken med egen inngang der du ikke utsetter andre for smitte, og der vi beskytter oss med smittevernutstyr, så heller ikke vi utsettes for smitterisiko.

                                                                   

Med vennlig hilsen 

Anita Monsen Pedersen 
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune