Vi trenger tilkallingsvikarer i Birtavarre og Fossen barnehage.

Kontakt Caroline Andersen Vatne 
Styrer: Goržži Mánáidgárdi & Birtavarre barnehage

epost: caroline.vatne@kafjord.kommune.no eller kommunalsjef oppvekst Kristin V. Johansen på epost kristin.johansen@kafjord.kommune.no