I den forbindelse ønsker kommunen tilbakemelding på hvor mange som ønsker å koble seg til den kommunale ledningen. Det er fritak for tilkoblingsavgift for 2022, men kostander til privat stikkledning (vannledning, utvendig stoppekran, øvrige rørdeler utenom selve anboringen, graving til bolig mv.) dekkes av huseier. Kommunen har behov for å kunne planlegge tilkoblinger, slik at vi har de nødvendige deler på lager.

Frist for å komme med tilbakemelding er 16. juni 2022, til stine.pedersen@kafjord.kommune.no eller 77719268

De som allerede har gitt beskjed om at de ønsker å koble seg til, trenger ikke gi ny tilbakemelding.

De boligene som er tilkoblet det gamle kommunale vannverket i Nommedalen vil tilkobles den nye ledningen, og trenge ikke gi tilbakemelding.