Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter fra 2020 nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. 

Her kan du lese retningslinjene og finne søknads- og rapporteringsskjemaer for søknader om prosjekttilskudd og driftstilskudd. 

Søknadsfrist for prosjekttilskudd er 1. mai og 1. desember.
Søknadsfrist for driftstilskudd er 31. august.