Hovedmål næring

Samiske områder skal ha sterke næringer som utvikler og opprettholder livskraftige samiske samfunn.

Koronatiltak – Hvilke ordninger

Kreativ næring (Hele landet). Samisk innhold.

 • Variert næringsliv (STN området, alle kommunene i Nord-Troms). Ikke samisk innhold.
 • Samisk reiseliv (Hele landet). Samisk innhold.
 • Definisjon samisk reiseliv / kreativ næring: Samiske kulturelementer utgjør en sentral del av bedriftens virksomhet
 • Innovasjon Norge har et innovasjonskrav, mens Sametinget har et fokus på å opprettholde bosetting i distriktene og skape arbeidsplasser lokalt.

Investerings- og utviklingstilskudd 28WXGLkV 7yvkn 6jf 4H 1RrDK 4UjOdMAAAAASUVORK 5CYII=

 • Inntil 50% tilskudd til investeringer (normalt 35% variert næringsliv)
 • Inntil 75% tilskudd til utviklingsprosjekter (normalt 50%)
 • I utviklingsprosjekter kan en høyere andel eget arbeid aksepteres. Normalt (20%)
 • Minimum tilskudd kr. 30 000
 • Maksimalt tilskudd inntil kr. 500 000.
 • Samisk reiseliv maks kr. 900 000

Etablerertilskudd

Fase 1

 • Krav: Markedsavklaring
 • Bedriften ikke eldre enn 2 år

Fase 2:

 • Krav: Vekst / Utvikling
 • Bedriften ikke eldre enn 4 år

Felles:

 • Kan søke inntil 75%
 • Maks kr. 200 000 per fase
 • Egen lønn opptil 9 mnd (Kr 15 000 / mnd)

Utforming av din søknad