I perioden vil det være militær trafikk og
øvingsaktivitet nord i Nordland fylke, og
sør i Troms og Finnmark fylke.
Disse vegstrekningene blir særlig berørt:
• E6 Bjerkvik – Nordkjosbotn
• Fv. 84 Fossbakken - Sjøvegan - Sørreisa
• Fv. 86 Sørreisa - Bardufoss
• Fv. 87 Bardufoss - Skjold

Råd til trafikantene:
• Forvent forsinkelser
• Beregn ekstra kjøretid
• Vær oppmerksom på militær trafikk
Trafikkinformasjon:
vegvesen.no/trafikk
Twitter: @VTSnord
Tlf. 175
Forsvaret: forsvaret.no