Dersom det ennå er uvaksinerte i kommunen vår, anbefales disse fortsatt sterkt å la seg vaksinere.         

Effekten av to doser koronavaksine faller raskt etter 6 måneder. Vi går mot en vinter som ventes å være preget av mange infeksjoner, også koronaviruset.
De aller eldste var fullvaksinert for 10 måneder siden og frem mot sommeren, slik at de eldste er ikke lengre beskyttet i like stor grad mot korona som før sommeren.
For at helsevesenet gjennom vinteren skal være bærekraftig, må vi redusere risiko for alvorlig forløp og sykehusinnleggelse grunnet koronainfeksjon.

Det er derfor sterkt anbefalt for alle over 65 år å ta også tredje dose vaksine.
Det skal ha gått ca 6 måneder fra andre til tredje dose.

Massevaksinasjon mot influensa er nå gjennomført. Fastlegekontoret har nå resten av vaksinene, og setter disse på forespørsel fra dere.
Massevaksinasjon mot korona fortsetter på det gamle helsesenteret.

Alle over 85 år er nå ringt til, hvor de har fått tilbud om tredje vaksinedose.
Vi skal fortsette å ringe til alle over 80 år.
Har vi ressurser, vil vi også etterhvert ringe til de over 75 år som ikke selv allerede har meldt seg på.
Alle over 65, også de aller eldste, kan selv også logge seg inn på https://timebestilling.remin.no for å selv sette seg opp til time.

Første vaksinasjonsdato er nå 18.11.21, kommunen har per idag ca 60 ledige timer til vaksine denne dato.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                       
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune