Hjemmebasert omsorg trenger renholdere.

Kåfjord kommune ved hjemmebasert omsorg søker renholdere.

Renholder må ha førerkort.

 

For nærmere opplysning, ta kontakt med leder for hjemmebasert omsorg:

Linn Sylvi Steinnes

Tlf: 777 19302/19300

Linn.sylvi.steinnes@kafjord.kommune.no