I 2024 har kommunene i Troms gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellom- og ungdomstrinn, samt på videregående nivå. På denne fagsamlingen vil vi presentere årets Ungdata-resultater på fylkesnivå og fra deltakende kommuner. 

Vi håper at du allerede nå setter av datoene og melder deg på. Du kan lese mer om fagsamlingen her (klikkbar lenke).