Varsler utarbeides fram til utgangen av mai, og de gir en beskrivelse av faregrader, og ellers informasjon om skredproblematikk og utsatt terreng for hvert varslingsområde. Visjonen bark systemet er å få til et samfunn med aktivt friluftsliv uten snøskredulykker.  Det er også viktig å huske på at varselet er et hjelpemiddel for å foreta en vurdering av skredfarene og hvilke skredproblem man kan utsettes for, men det er ingen fasit. Det er mange lokale forskjeller på vær, snøforhold og terreng, og enhver må selv tilpasse egen risiko i skredutsatt terreng ved å velge når, hvor og hvordan du ferdes.

 

Ta godt vare på deg selv og de du ferdes sammen med!