Kartserien består av:
• KAST klassifiserte turer i regi av NVE
• AutoKAST, et landsdekkende kart som viser terrengklasse utfordrende og komplekst ned til målestokk 1:100.000
• Utløpskart, et landsdekkende kart som viser bratthet i kombinasjon med modellerte korte og middels utløpsområder for snøskred

Se tjenesten her.