Kåfjord kommune har omsorgsboliger tilknyttet helsetunet på Svennhaugen som nå er klar for utleie.

 

For nærmere informasjon kan du kontakte:

Leder for hjemmebasert omsorg:  Linn Sylvi Steinnes777 19302 

Saksbehandler:  May-Liss Van Gemert, , 777 19300 / 905 47486