Giellasiida, Samisk språksenter, arrangerer Giellamiella – samisk snakkekurs med oppstart 21.2.2019. I den forbindelse utlyses to støtteordninger:
• Foreldrestøtte – barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen
• Pårørendestøtte – demens

Merk kort søknadsfrist: 7.2.2019

Mer informasjon om snakkekursene,  ta kontakt med Samisk språksenter v. Astrid Solhaug tlf. 77 71 93 80 eller astrid.solhaug@kafjord.kommune.no. For mer informasjon om støtteordningene, ta kontakt med Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Giellamiella samisk snakkekurs

Retningslinjer kursstøtte foresatte

Søknadsskjema

Retningslinjer kursstøtte nærtstående demens

Søknadsskjema