• Merutgifter som påløper for at et lokalt tiltak eller arrangement også skal være på samisk
  • Tiltak som er med på å fremme forståelsen for og bruk av samisk i Kåfjord kommune.

Søknadsfrist: 10.08.2018

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommune.no