Illustrasjonsbilde av et barnSøknadsfrist 10. desember 2018.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utlyser ca 291 mill. i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2019. Søknadsfristen er 10. desember 2018. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke ordningen forutsatt at kommunen oppfyller kravene til knutepunktfunksjon, kunngjøring, og vurdering og prioritering av søknader lokalt. Søknadsskjema sendes inn via Bufdir sin søknadsportal. For nærmere informasjon i Kåfjord, les nedenfor.

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke på midlene. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Informasjon, rundskriv og veileder til tilskuddsordningen finnes på: https: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsskjema finnes på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Kontaktperson i Kåfjord kommune er oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen på elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no eller 77719219.