Kåfjord kommune utlyser stipend til deg som tar et av følgende studier i 2020:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 5-årig master med samisk i fagkretsen.

Hvem kan søke: Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, og studenter ved høyskoler/universitet i Norge. For barnehagelærerutdanning må du beherske samisk muntlig tilsvarende 1- eller 2.språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå. Du må være folkeregistrert i Kåfjord kommune. 

Kontaktperson: Elisabeth Gulbrandsen  tlf. 77 71 92 19 eller elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no, Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 19 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 01.03.2020

Søknad sendes: Kåfjord kommune, PB 74, 9148 Olderdalen eller postmottak@kafjord.kommune.no

Retningslinjer er her