Arbeidet med renovering av VA i Sentrumsvegen pågår nå. Det forventes at arbeidet vil nå Coop/ kulverten i begynnelsen av uke 33.

Det foregår nå mye anleggsvirksomhet i sentrum av Manndalen, og kommunen ber om forståelse for at dette vil medføre noen utfordringer og endringer i kjøremønster. Omkjøringer vil bli skiltet. Fylkesvei 331 vil kunne stenges i korte perioder, omkjøring om Fossen og FV332 vil bli skiltet.

Spørsmål kan rettes til Driftsavdelingen:

Innenfor ordinær arbeidstid (0700-1500): 777 19 268, etter ordinær arbeidstid: Teknisk vakttelefon: 412 80 000.