Hvem er den nye ungdomskontakten?

Jeg heter Frank Haugseth og kommer litt fra Reisadalen og litt fra Steinkjer. En ReisaTrønder. Samboeren min er fra Kåfjord og vi valgte å flytte tilbake hit når det ble trangt og hektisk i byen. Vi trives veldig godt her.

Har du noen tanker om hva hovedmålet for arbeidet ditt bør være?

Ta ungdom på alvor. Ungdom har behov for tilrettelegging og annerkjennelse på lik linje med andre borgere. Min jobb er, slik jeg ser det, å møte ungdom der de er, lytte til hva de har å si, og være et verktøy for å realisere deres forventninger til lokalsamfunnet.

Hva ønsker du å fokusere på i oppstarten?

Sette datakultur på agendaen, allment og politisk. Ungdomskulturen er i forandring, fler og fler ungdommer tar del i og er nysgjerrige på digital integrasjon som sosialt fenomen. Jeg mener at offentligheten har en viktig rolle i å forme dette engasjementet til noe positivt, kreativt og samfunnsnyttig. Rollen som ungdomskontakt er som en følge av den digitale utviklingen også moden for nytenkning. Konvensjonelt ungdomsarbeid hvor man drar ut og møter ungdommen, lytter til hva de har å si og videre tilrettelegger for deres behov er like gjeldende som det alltid har vært. Utfordringen i dag er at ungdommer bruker store deler av fritiden sin på nett, hvor de stadig beveger seg mellom sosiale plattformer, formulerer nye identitetsprofiler og deltar i lukkede fora. Siden de digitale trendene oppstår og forsvinner i høyt tempo, er ofte det som er aktuelt avleggs i går.

Jeg tar sikte på møte denne utfordringen ved å skape et rammeverk for digitalt ungdomsarbeid som kan videreutvikles, opprettholde en stor grad av formbarhet og dermed følge en ungdomskultur i stadig forandring.

Hva tenker du om å starte i en ganske utadrettet stilling under en pandemi?

Det er helt klart en utfordring, det krever en del nytenkning hvor virkemidlene for samhandling må evalueres og tilpasses. Men igjen, det gir en grobunn for å tenke nytt om ungdomsarbeid – det å nå ut til ungdom gjennom digitale plattformer og tilrettelegge for nettbaserte arrangementer vil være like aktuelt etter pandemiens slutt.

Vi har vært heldig her i Kåfjord i at pandemiens fulle tyngde ikke har fått fotfeste, men de psykologiske konsekvensene av redusert mellommenneskelig samhandling, stor usikkerhet knyttet til fremtiden og kategoriske forventninger om «dugnad» under trusselen av tvang har nok satt sitt spor også i vår ungdom. Det vil være viktig at offentligheten møter unge menneskers behov for annerkjennelse og tillit med konkrete tiltak fremover.

Følg gjerne med på Kåfjord ungdomsportal for å se både det Frank arbeider med, og andre arrangementer og tiltak som angår barn og unge! Blant annet bygges nå Kåfjord i det populære spillet Minecraft, noe flere ungdommer har latt seg engasjere av.