Nasjonale myndigheter har nå åpnet for at barn fra fylte 12 år skal tilbys vaksine mot covid-19.

Denne nye aldersgruppen utgjør i stor grad ungdomsskoleelever, men også enkelte elever i 7.klasse som har fylt 12 år.

Dette er skoleelever, og vaksinering vil derfor enklest kunne utføres ute på den enkelte skole. Kåfjord kommune planlegger å vaksinere ute på skolene i uke 37 og uke 38.

Eksakt dato for vaksinering på den enkelte skole er ikke avklart.

Barn mellom 12-16 år tilbys kun én dose vaksine, da FHI har vurdert at dette er nok, og vil da være fullvaksinert. Barn med sykdommer som gir særlig økt risiko vil fortsatt tilbys dose nummer 2 som tidligere i vaksinasjonsforløpet.

For barn som ikke er fylt 16 år er det foresatte som skal samtykke i vaksineringen eller ikke.

Skjema for samtykke til vaksinering finner du her.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune