Vaksineinformasjon:

Kåfjord kommune vaksinerer ukentlig befolkningen etter FHIs prioriteringsliste.

Kåfjord kommunes vaksinasjonsteam åpner nå for vaksine for alle over 60 år med underliggende sykdommer.

Det er åpnet for digital påmelding og alle født i 1961 og eldre skal ha tilgang til påmelding der.
I tillegg sendes det ut varsel på SMS til aktuell aldersgruppe fra kommunen.

Aldersgruppe som nå vaksineres:             Alle over 60 år, samt alder 18-65 år med særlig risiko *
Vaksinasjonssted:                                     Kåfjord helsetun – Helsestasjonen
Neste vaksinasjonsdag:                            12.05. Fra uke 18 Gamle Helsesenter

Det er åpnet opp for påmelding elektronisk via bank-ID.
Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no

For deg under 65 år, ved trøbbel med påmelding eller mangel på bank-ID kan du ringe på følgende mobilnummer:       904 02 086

Vi vil da manuelt sette deg på time.
Telefonen er bemannet tirsdager, stort sett alle onsdager og fredager i tidsrommet 09.00-14.00.

Påmelding per SMS: Navn + fødselsdato (evt ønsket dato) til tlf: 904 02 086

Vaksine mot covid-19 er gratis.

*Befolkning 18 - 65 år med særlig risiko: Elektronisk påmelding ikke tilgjengelig nå, da systemet ikke kan skille mellom diagnoser, kun åpnes opp etter alder. Ring eller SMS vaksinetelefonen for påmelding. Før time tildeles vil lege bekrefte at du hører til denne risikogruppen.

- Gjennomgått organtransplantasjon

- Immunsvikt (gjelder ikke om man går på immundempende medisin som kan gi immunsvikt)

- Hematologisk kreftsykdom siste fem år, feks lymfom, leukemi etc.

- Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

- Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon