Forhåndsstemmegivning skal foregå på rådhuset i Olderdalen i eget rom med stemmeavlukke på servicekontoret f.o.m. torsdag 10. august t.o.m. fredag 8. september slik:

  • Alle hverdager (unntatt lørdager), i tiden kl.09.00 til kl.14.00. Etter avtale fra kl.14.00-15.00.
  • Lørdag 2. september i tiden kl.11.00-14.00.
  • Torsdag 7.september i tiden kl.09.00 til kl.18.00.

I tillegg skal det mottas forhåndsstemmer på følgende butikker:

  • Coop Birtavarre torsdag 24/8 kl.15.00-18.00.
  • Coop Manndalen torsdag 31/8 kl.15.00-18.00.

I tillegg skal det mottas forhåndsstemmer på følgende institusjoner:

  • Kåfjord Helsetunet, Storstua, Birtavarre, onsdag 6. september kl.16.00-18.00.