Kommunen melder om at vannet må stenges i deler av Løkvoll idag, torsdag 6. september fra klokken 1200-1700. Dette på grunn av arbeid på vannkum i krysset Grenevegen/Sentrumsvegen. Det vil bli foretatt lokale avstenginger, og ikke alle husstander vil bli berørt. Det anbefales å tappe opp forbruksvann i forkant av avstengingen.

Etter endt arbeid vil luft og misfarging kunne forekomme. 

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen, 77719268.