Vannmålere i Kåfjord skal leses av innen 15. januar 2019. Avlesning sendes til postmottak@kafjord.kommune.no

Vannmålere som ikke leses av, stipuleres. Spørsmål kan rettes Driftsavdelingen 77719254

Avlesning vannmåler