Det er trolig gått et jordskred lenger opp, da det er mye jord i vannmassene. Det kan ta noe tid før vannet er tilbake, da inntaket må ryddes.