Kåfjord kommune har reist navnesak på skrivemåten for en del stedsnavn – norsk, samisk og kvensk navneform, i området Olderdalen.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg i saker som organisasjonen har en særlig tilknytning til. Lokale organisasjoner som ikke har mottatt høringsforespørsel, men ønsker å uttale seg, kan henvende seg til kommunen ved Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

Høringsfrist: 10.02.2022

Sammenfatning over tilrådninger fra stednavntjenesten

Foreløpig tilrådning  fra samisk stednavntjeneste

Foreløpig tilrådning fra kvensk stednavntjeneste