Grønt gressKåfjord kommune v/driftsavdelinga vil i år klippe kirkegårdene og de kommunale sentrumsnære områdene i kommunen.  Kirkegårdene klippes annenhver uke. 

Etter endt sesong vil Kåfjord kommune v/driftsavdelinga foreta en evaluering av arbeidet Det vil bli vurdert om vedlikehold av grøntarealene skal gjøres i egen regi eller om en skal inngå en samarbeidsavtale med andre aktører for neste års sesong.

Av forskjellige årsaker kom dessverre klipping av kirkegårdene og kommunale sentrumsnære områder altfor sent i gang i år. Som rimelig er kom det klager om dette til administrasjonen i Kåfjord kommune, og vi ønsker derfor å informere om de tiltak som er gjort.

Kåfjord kommune har en avtale med Statens Vegvesen om å ferdigstille sentrumsplanen på Løkvoll. Dette arbeidet er ikke stoppet opp, arbeidet pågår fortsatt og vi ber om tålmodighet fra våre innbyggere.

Det er også gledelig å se at næringsaktører etablerer sine virksomheter på området som forskjønnes.

Fortsatt god sommer ønskes fra Kåfjord kommune.