Pukksenga skal byttes ut og det vil dermed kunne bli driftsforstyrrelser på vannleveransen. Vannet vil også kunne bli avstengt i kortere perioder. 

Etter endt arbeid vil det kunne forekomme misfarging og luft i anlegget. Det vil bli tatt vannprøver etter at arbeidet er ferdig, avvik vil varsles. Som en generell anbefaling bør vann til matlaging og drikkevann kokes inntil vannprøveresultatene er ferdige. 

Dersom det er spørsmål, kan kommunen kontaktes på 77719200