Kommunen melder at det private vannverket i Nommedalen nå utgår, og abonnentene tilkobles Olderdalen vannverk i løpet av denne uka. 

Dette medfører ingen tilkoblingsavgift for abonnentene, men vannavgift vil bli fakturert fra 01.01.2023. Dette gjelder også de abonnentene som var tilkoblet det gamle kommunale anlegget.

For spørsmål kan kommunen kontaktes på 77719268