Kommunen har etter utlysning og konkurranse antatt Manndalen maskin AS som entreprenør til rehabilitering av Øverveien i Olderdalen.

Det vil derfor bli gravearbeider og anleggsvirksomhet i sommer, og kommunen beklager på forhånd de ulemper dette vil medføre. Kommunale veier i boligfeltet vil kunne bli stengt i korte perioder, og omkjøring må påregnes.

Dette skal utføres:

  • Hele Øverveien skal reasfalteres.
  • Veien skal forsterkes fra Rådhuset og til kryss Lindvallveien (barnehagen), der det idag er store setningsskader.
  • Det skal etableres 2 stk fartsdumper; En ved Kultursenteret, den andre ved Rådhuset.

Spørsmål kan rettes kommunen, tlf: 77719268 (080-1200)