Følgende veilys gjenstår å få skiftet til LED i prosjektet:

  1. Stasjonsveien
  2. Djupvik boligfelt
  3. Manndalen boligfelt (unntatt Sentrumsvegen)
  4. Birtavarre boligfelt (inkl Pellevegen og Seljevegen)

Utskiftingen fortsetter i uke 40/41. På grunn av uforutsette hendelser, blir dette arbeidet forsinket med ca 2 uker. Kommunen har etterlyst svar fra entreprenøren uke 43.

Tilbakemelding fra Ymber: Fortsettelse på utskifting til LED i uke 46. Kommunen beklager de ulemper dette medfører, men dette innebærer fortsatt at det ikke utføres ordinært veilysvedlikehold på nevnte veistrekninger.

Vi gjør oppmerksom på at det kun skiftes til LED langs de kommunale veiene i denne omgang.

For de øvrige veilysene: Arbeidet er påbegynt langs de øvrige kommunale veiene, fylkesveier og riksveier blir tatt fortløpende. Veilysene langs E6 i Djupvik skal nå være reparert. 

Spørsmål kan rettes driftsavdelingen; 77719268