Til temaplan for kulturminner ønsker vi innspill på følgende:

Hva kjenner vi til av eksisterende kulturminner i Kåfjord kommune?

Hvor finner vi kulturminner i Kåfjord kommune?

Hvilke kulturminner bør Kåfjord kommune prioritere og anse for å være verneverdige? Og hvorfor?

 

Til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ønsker vi innspill på følgende:

Hvilke idrettsanlegg trenger vi?

Hvilke friluftslivsanlegg trenger vi?

Hvilke anlegg trenger opprusting og restaurering?

Hvilke aktiviteter og friluftsaktiviteter bør det legges til rette for?