Kåfjord kommune søker noen som er interessert i å holde tilsyn med vår dagsturhytte på Dalberget. Dette ble tidligere etterspurt på Facebook, men da vi ønsker at dette er noe alle skal få med seg, legger vi det ut også her. 

Å holde tilsyn med dagsturhytta innebærer følgende: 

  1.  Rydding og frakting av søppel
  2. Påfyll og frakt av ved*
  3. Generelt tilsyn og rydding av eventuelt rot, søppel og andre ting som ikke skal være der- både inne i hytta, men også i området rett utenfor
  4. Påfyll av småsaker som informasjonsplakater, skilt, hyttebok, penner, fyrstikker, søppelposer med mer. 
  5. Tilsyn med selve hytta i forhold til hærverk, slitasje, skader, andre uregelmessigheter osv.
  6. Eventuell enkel opprydding og vask
  7. Månedlig rapportering til Kåfjord kommune og fortløpende rapportering dersom skader/ hærverk o.l. skulle oppstå
  •  

 

*Det vil etterstrebes at det i hyttas første år sørges for tilgjengelig ved. Dette kan med tiden gå over til at man oppfordrer besøkende til å ha med egen ved. 

 

Tilsynet skal gjøres cirka 2 ganger per måned. Tidspunkt og dag bestemmes av ansvarlig for tilsyn. Det skal dog etterstrebes at de 2 gangene ikke faller for nær hverandre. Ved spesielt dårlig vær/ forhold og lignende kan hyppigheten nedjusteres og i spesielt travle måneder med mye besøk kan det oppfordres til hyppigere tilsyn. 

 

Godtgjørelsen for oppdraget er på kr. 10 000,- per år, og godtgjørelsen utbetales for to år av gangen.

 

Er dette noe for deg/ dere? 

Ta kontakt snarlig med kulturkonsulent Kjersti Rennestraum på mail: kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no. 

 

Frist for å melde deres interesse er mandag 14.desember.