TILKALLINGSVIKARER – BARNEHAGENE

Har du lyst til å være tilkallingsvikar i barnehagen, så vil vi gjerne komme i kontakt med deg snarest. Du settes opp på vikarliste og vi vil kontakte deg ved behov.

Kontakt:

Olderdalen barnehage v/styrer Tone-Mette Johansen – tlf  93886138

 Epost: tone-mette.johansen@kafjord.kommune.no

Birtavarre og Fossen barnehage v/styrer Caroline Vatne – tlf 92899274

Epost: caroline.vatne@kafjord.kommune.no

 

ssistenter avlønnes etter ansiennitet fra kr 154,61 – kr 207,74 og barne- og ungdomsarbeidere avlønnes og etter ansiennitet fra kr 179,89 – kr 220,51 pr time.

 

Kommunedirektøren