Vi har behov for vikar til dagtilbudet vårt fra snarest som kan bistå i tilrettelegging for aktiviteter, turer og transport av pasienter, tilrettelegging for enkle måltider etc.

Krav om førerkort klasse B og politiattest av nyere dato. Det vil være en stor fordel med erfaring fra å jobbe med mennesker, eventuelt helsefaglig bakgrunn eller utdanning.

Kontakt PRO-leder Linn Sylvi Steinnes på telefon 777 19302