Vi har stadig behov for vikarer i PRO-tjenesten, både på institusjon, i hjemmebasert omsorg og i BoA-tjenesten. Det er mulighet for å jobbe både dag, kveld, natt og helg. Førerkort klasse B er et krav i BoA-tjenesten og i hjemmebasert omsorg, men ikke på institusjon. Politiattest av nyere dato må fremlegges ved tilsetting. Helsefaglig bakgrunn eller utdanning vil være et fortrinn, men ikke et krav da du vil få nødvendig opplæring. 

Ta kontakt med:

Liv Dagny Berg på mail: liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no eller 

Ellen Olsen på mail: ellen.olsen@kafjord.kommune.no

Evt. ring 777 19300