Kåfjord kommune opplever fra tid til annen at den kommunale kloakken tettes igjen. Dette kan føre til tilbakeslag i kjellere, driftsstans på pumpestasjoner, forurensinger og mange andre ulemper. Ofte er årsaken til slike tilstoppinger at det skylles ned ting i toalettet som ikke hører hjemme der. Dette skal ikke i toalettet/avløpet:

 • Våtservietter: Disse løser seg ikke opp i vann, noe som kan forårsake tilstopping i ledningsnettet med tidligere nevnte ulemper.
 • Våtsterkt papir (type Torky o.l): Samme årsak som i pkt 1
 • Q-tips Samme årsak som i pkt 1
 • Bleier Samme årsak som i pkt 1
 • Bind/tamponger Samme årsak som i pkt 1
 • Fett/ matrester Rotter i avløpet er et økende problem mange plasser. Foreløpig er det ikke observert rotter i kloakken i Kåfjord. Kan også forårsake tilstopping av ledningsnettet
 • Kluter, tuer, mopper o.l Samme årsak som i pkt 1
 • Kondomer Samme årsak som i pkt 1
 • Kontaktlinser Forurenser fjorden/ resipienten
 • Medisiner Forurenser fjorden/ resipienten
 • Kjemikalier, maling, løsemiddel Forurenser fjorden/ resipisenten
 • ... og mye annet 

Det er mange som er tilkoblet kommunalt ledningsnett, og kommunen ser dermed at det er mye rart som slippes ned i kloakken som ikke skal dit. Vi ønsker imidlertid også å rette henvendelsen mot private avløpseiere, da dette også kan forårsake problemer på de private anleggene. For husstander med eldre anlegg, vil strandsonen forsøples dersom dette slippes ned i avløpet

Det eneste som faktisk skal i do er tiss, bæsj og dopapir!