Ofte tenker vi at ved faregrad 2 og 3 er det ikke så farlig, men faktisk så betyr det at det kan være både moderat og betydelig snøskredfare. Hør med kjentfolk og følg med på varsom.no. Men vær også oppmerksom på at der kan gå skred der det sjelden eller aldri tidligere har vært observert ras.

Vi ber alle som ferdes i naturen vinterstid om å snakke om og søke kompetanse på dette med skredutfordringer. Det å lære av hverandre og få mer kunnskap kan hindre tap av liv.

I Kåfjord, og Nord-Troms ellers har det over tid vært lokalt ustabile værforhold, som gjør at det mange steder er vedvarende svake snølag i marka og på fjellet. I tillegg kan det ligge fokksnø som har samla seg opp, som man må være oppmerksom på.

Vi ber alle som ferdes om å utvise den største forsiktighet. Vær spesielt oppmerksom på bratte områder (over 25-30 grader) og utløpsområder for skred. Med utløpsområder menes området hvor skredet kan komme ned til/der det stopper opp. Og det kan gjerne være på flatt terreng og ikke bare i skråninger.

Husk også å følge med på kommunens hjemmeside om åpning/stenging av snøscooterløyper, samt varsom.no for mer informasjon.

Kåfjord kommune ber alle som oppdager skred om å melde fra på mail: beredskap@kafjord.kommune.no